Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Şimdiki Zaman
60. WHAT ARE YOU DOING?

bone: kemik    shower: duş    sky: gökyüzü    still: hareketsiz    bark: havlamak
chase
: kovalamak    dance: dans etmek    move: hereket etmek   
sing
: şarkı söylemek    sit: oturmak    sleep: uyumak    
tilt
: eğmek, yana yatırmak    put on: giymek     take off: çıkarmak   
gerund, present participle
: fiilin -ing eki almış durumu

* Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) to be fiilinin Present Simple Tense
   inden sonra fiillerin “ing” eki almış (gerund) hali getirilerek yapılır.

* “Ing” eki getirilirken, fiil bir ünsüzden sonraki “e” ile bitiyorsa “e” atılır.
    Örnek: dance, dancing

* İçinde tek ünlü bulunan ve tek bir ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde ünsüz çift 
   yazılır.
   Örnek:
put, putting


PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) TENSE: ŞİMDİKİ ZAMAN
I am playing.       : Ben oynuyorum.               I am not playing.     : Ben oynamıyorum.
You are playing.  : Sen oynuyorsun.              You are not playing.: Sen oynamıyorsun.
He is playing.      : O oynuyor.                        He is not playing.    : O oynamıyor.
She is playing.    : O oynuyor.                        She is not playing.  : O oynamıyor.
It is playing.       : O oynuyor.                        It is not playing.       : O oynamıyor.
We are playing.  : Biz oynuyoruz.                  We are not playing.  : Biz oynamıyoruz.
You are playing. : Siz oynuyorsunuz.             You are not playing. : Siz oynamıyorsunuz.
They are playing.: Onlar oynuyorlar.              They are not playing.: Onlar oynamıyorlar.

Am I playing?      : Ben oynuyor muyum?       Aren’t I playing?      : Ben oynamıyor muyum?
Are you playing? : Sen oynuyor musun?        Aren’t you playing?  : Sen oynamıyor musun?
Is he playing?      : O oynuyor mu?                Isn’t he playing?      : O oynamıyor mu?
Is she playing?    : O oynuyor mu?                Isn’t she playing?    : O oynamıyor mu?
Is it playing?       : O oynuyor mu?                 Isn’t it playing?       : O oynamıyor mu?
Are we playing?  : Biz oynuyor muyuz?          Aren’t we playing?   : Biz oynamıyor muyuz?
Are you playing? : Siz oynuyor musunuz?      Aren’t you playing?   : Siz oynamıyor musunuz?
Are they playing?: Onlar oynuyorlar mı?        Aren’t they playing?  : Onlar oynamıyorlar mı?


1. - What is he doing?
        O ne yapıyor?
    - He is having a shower.
      O duş alıyor.

2. - What is this dog doing?
    - It is eating a bone.

3. - What is this dog doing?
    - It is barking.

4. - What is the cat doing?
    - The cat is chasing the mouse.

5. - What’s he doing?
    - He’s riding a bike.

6. - What’s she doing?
    - She’s sleeping.

7. - What are they doing?
    - They’re dancing.

8. - Is she singing?
    - Yes, she’s singing.

9. - Are the birds flying in the sky?
    - Yes, the birds are flying in the sky.

10. - What am I doing?
      - You’re tilting the table.

11. - What am I doing?

      - You’re taking off your shoe.

12. - What am I doing?
      - You’re putting on your shoe.

13. - What am I doing?
      - You’re walking.

14. - What am I doing?
      - You’re running.

15. - Am I closing the book?

      - No, you’re not closing the book, you’re opening the book.

16. - Am I opening the book?
      - No, you’re not opening the book, you’re closing the book.

17. - Am I sitting on the chair?
      - No, you aren’t sitting on the chair; you’re standing on the floor.

18. - Is he reading a book?
      - No, he isn’t reading a book, he is listening to you.

19. - Am I moving or standing still?
        Ben hareket ediyor muyum, yoksa hareketsiz dikiliyor muyum?
      - You’re standing still.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD