Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Self-40. WE DON’T SERVE HERE. THIS IS A SELF-SERVICE RESTAURANT.
       BİZ BURADA SERVİS YAPMIYORUZ. BU BİR SELFSERVİS LOKANTADIR.

self-confidence: kendine güvenme    self-conscious: sıkılgan
self-control: özdenetim   self-discipline: öz disiplin
self-employed: kendi işinde çalışan    self-respect: özsaygı
self-service: selfservis    self-sufficient: kendine yeten
do a favour: iyilik yapmak

1. - Are there any waiters in a self-service restaurant?
    - No, there are no waiters in a self-service restaurant.

2. - Is Turkey self-sufficient in food?
    - Yes, Turkey is self-sufficient in food.

3. - Is your father self-employed?
    - No, my father isn’t self-employed, he works for someone else.

4. - Are you a self-disciplined person?
    - Yes, I’m a self-disciplined person.

5. - Have you ever lost your self-control and hit someone?
    - No, I’ve never lost my self-control and hit someone.
     
Hayır, hiç kendimi kaybedip birine vurmadım.

6. - Do you lack self-confidence or are you full of confidence?
       Kendine güvensizliğin mi var yoksa kendine çok mu güvenirsin?
    - I’m full of confidence.


7. - Are you too self-conscious to make a speech in public?
    - No, I’m not too self-conscious to make a speech in public.
       Hayır, herkesin içinde konuşma yapamayacak kadar sıkılgan değilim.

8. - Have you got too much self-respect to beg someone to do you a
      favour?
   - Yes, I’ve got too much self-respect to beg someone to do me a favour.
      Evet, bana bir iyilik yapması için başkasına yalvarmayacak kadar kendime saygım vardır.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD