Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Nesnel Kişi Zamirleri
44. GIVE HIM HIS BOOK.

ear: kulak    hair: saç    mouth: ağız    nose: burun    give: vermek   
touch: dokunmak

OBJECT PERSONAL PRONOUNS: NESNEL ŞAHIS ZAMİRLERİ
me   : ben, beni, bana
you  : sen, seni, sana
him  : o, onu, ona (erkek)
her   : o, onu, ona (bayan)
it      : o, onu, ona (hayvan veya cansız)
us    : biz, bizi, bize
you  : siz, sizi, size
them: onlar, onları, onlara

1. - What’s this?
    - It’s hair.

2. - What’s this?
    - It’s an ear.

3. - What’s this?
    - It’s a nose.

4. - What’s this?
    - It’s a mouth.

5. Touch your nose, please.

6. Open your mouth, please.

7. Show me your hair, please.

8. Show us your ear, please.

9. Give him his book, please.

10. Give her her book, please.

11. Give them their books, please.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD