Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Must
71. I MUST DO MY HOMEWORK.

must
: -meli, -malı    forest: orman    hospital: hastane    ill: hasta   
noise
: gürültü    slowly: yavaşça    traffic: trafik    wait: beklemek

I must go.      
: Gitmeliyim.                   I must not go.      : Gitmemeliyim.
You must go. 
: Gitmelisin.                    You must not go.  : Gitmemelisin.
He must go.   
 : Gitmeli.                         He must not go.   : Gitmemeli.
She must go.  
: Gitmeli.                         She must not go.  : Gitmemeli.
It must go.    
 : Gitmeli.                         It must not go.      : Gitmemeli.
We must go.   
: Gitmeliyiz.                     We must not go.   : Gitmemeliyiz.
You must go. 
: Gitmelisiniz.                  You must not go.   : Gitmemelisiniz.
They must go.
: Gitmeliler.                    They must not go. : Gitmemeliler.

Must I go?      
: Gitmeli miyim?              Mustn’t I go?      : Gitmemeli miyim?
Must you go?
  : Gitmeli misin?               Mustn’t you go?  : Gitmemeli misin?
Must he go?    
: Gitmeli mi?                    Mustn’t he go?   : Gitmemeli mi?
Must she go? 
: Gitmeli mi?                    Mustn’t she go?  : Gitmemeli mi?
Must it go?     
: Gitmeli mi?                    Mustn’t it go?     : Gitmemeli mi?
Must we go?  
: Gitmeli misin?                Mustn’t we go?   : Gitmemeli miyiz?
Must you go?  
: Gitmeli misiniz?              Mustn’t you go?  : Gitmemeli misiniz?
Must they go?
: Gitmeliler mi?                Mustn’t they go? : Gitmemeliler mi?

[must not = mustn’t]


1. - Must we drink water every day?
      Her gün su içmeli miyiz?
    - Yes, we must drink water every day.


2. - Must we do our homework?

    - Yes, we must do our homework.

3. - Must we be quiet in hospitals?
    - Yes, we must be quiet in hospitals.

4. - Must a driver drive slowly in the city?

    - Yes, a driver must drive slowly in the city.
      Evet, şoför şehir içinde yavaş sürmeli.

5. - Must we smoke?
    - No, we mustn’t smoke.

6. - Must we come to school late?
    - No, we mustn’t come to school late.

7. - Mustn’t we make noise in the library?

      Kütüphanede gürültü yapmamalı mıyız?
    - No, we mustn’t make noise in the library.


8. - I’m ill. What must I do?
    - You must see the doctor.

9. - What must we do at the red traffic light?
      Kırmızı trafik ışığında ne yapmalıyız?
    - We must stop and wait at the red traffic light.
      Kırmızı trafik ışığında durmalı ve beklemeliyiz.

10. - What mustn’t we do at the red light?
        Kırmızı ışıkta ne yapmamalıyız?
      - We mustn’t cross at the red light.
       
Kırmızı ışıkta karşıya geçmemeliyiz.

11. - What mustn’t we do in the forest?

      - We mustn’t light a fire in the forest.
       
Ormanda ateş yakmamalıyız.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD