Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Kelime Grupları
16. I BROKE A VEGETABLE DISH.

bar: (çikolota, sabun vb.) kalıp    bunch: demet    bundle: deste   
heap: küme, yığın    herd: hayvan sürüsü    card: kart, oyun kağıdı   
playing-card: oyun kağıdı    cattle: sığır    copper: bakır    silver: gümüş   
diamond: elmas    pearl: inci    crate: kasa    flavour: tat, çeşni    gift: hediye   
item: adet, parça, çeşit     joy: sevinç, mutluluk    pair: çift, iki tane   
proper: gerçek; uygun    range: sıra, silsile     ring: halka    sack: çuval   
set: set    soap: sabun    string: dizi; ip    tablecloth: masa örtüsü    
vanilla: vanilya    washing powder: çamaşır tozu   
considerable: büyük, hatırı sayılır    spoonful: kaşık dolusu   
teaspoon: çay kaşığı    tub: kase    connect: bağlamak, birleştirmek   
drag: çekmek, sürüklemek     graze: otlamak; otlatmak    land: düşmek   
spill: dökmek    summarize: özetlemek    
a number of: birkaç    pack of cards, deck of cards: iskambil kağıdı

Δ spill - spilled, spilt - spilled, spilt

a water glass     : bir su bardağı
a glass of water : bir bardak su

a matchbox          : bir kibrit kutusu
a box of matches : bir kutu kibrit

a pair of shoes          : bir çift ayakkabı
two pairs of trousers: iki pantolon
half a kilo of rice       : yarım kilo pirinç

I need a carton of washing powder to wash this heap of dirty clothes.
Bu kirli çamaşır yığınını yıkamak için bir karton çamaşır deterjanına ihtiyacım var.
She bought several items of clothing.
O birkaç parça elbise satın aldı.
There is a range of mountains at a distance of around two kilometres
from the city.: Şehirden yaklaşık iki kilometre uzakta bir dağ sırası var.

☺ A proper cup of coffee from a proper copper coffee pot.
☺ No need to light a night light on a light night like tonight.

1. - Would your mother get angry with you for spilling a cup of coffee on
      her favourite tablecloth?
    - Yes, my mother would get angry with me for spilling a cup of coffee on her
      favourite tablecloth.


2. - Do you use a bar of soap when you take a bath?
    - Yes, I use a bar of soap when I take a bath.

3. - Can your family eat a crate of bread in a week?
    - No, my family can’t eat a crate of bread in a week.

4. - Could you drag a 50-kg sack of rice?
    - No, I couldn’t drag a sack of rice that weighs 50 kg.

5. - Would you jump for joy if you found a bundle of money?
    - Yes, I’d jump for joy if I found a bundle of money.
       Evet, bir deste para bulsaydım, sevinçten zıplardım.

6. - Do you give a bunch of grapes to your teacher as a teachers’ day gift?
    - No, I don’t give a bunch of grapes to my teacher as a teachers’ day gift, I give
      a bunch of flowers to her.


7. - What’s a chain?
    - A chain is a string of rings connected together.

8. - Do you have a string of pearls?
    - No, I don’t have a string of pearls.

9. - Do you have a set of silver?
    - No, we don’t have a set of silver.

10. - Does a diamond ring cost a considerable amount of money?
      - Yes, a diamond ring costs a considerable amount of money.

11. - Have you ever watched a herd of cattle grazing in a field?
      - Yes, I’ve watched a herd of cattle grazing in a field.

12. - What do we call a set of 52 playing-cards?
      - We call a set of 52 playing-cards a pack of cards or a deck of cards.
       
52 oyun kağıdı setine iskambil kağıdı deriz.


13. - Could you feel it if a drop of rain landed on your head?
      - Yes, I think I could feel it if a drop of rain landed on my head.
       
Evet, başıma bir yağmur damlası düşseydi sanırım onu hissederdim.

14. - Do we read a text a number of times to summarize it?
      - Yes, we read a text a number of times to summarize it.

15. - How many teaspoons of sugar do you put in your tea?
      - I put one teaspoonful of sugar in my tea.

16. - Do you suppose a mixture of milk and tea would make a nice drink?
      - No, I don’t suppose a mixture of milk and tea would make a nice drink.

17. - What’s your favourite flavour of ice-cream?
      - My favourite flavour of ice-cream is vanilla.

18. - Do you prefer a cone of ice cream or a tub of ice cream?
      - I prefer a cone of ice cream.
 

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD