Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

İyelik Zamirleri
69. IT IS MINE.

POSSESSIVE PRONOUNS: İYELİK ZAMİRLERİ
mine : benimki
yours: seninki
his    : onunki (erkek)
hers : onunki (bayan)
its    : onunki (hayvan veya cansız)
ours : bizimki
yours: sizinki
theirs: onlarınki

1. - Whose book is that?
      O kimin kitabıdır?
    - It is my book, it is mine.
     
O benim kitabımdır, o benimkidir.

2. - Is this book yours?
    - No, it isn’t mine, it is yours.

3. - Is that book mine?
    - No, it isn’t yours, it’s mine.

4. - Is that book yours?
    - No, it isn’t mine, it’s his.

5. - Is that book mine?
    - No, it isn’t yours, it’s hers.

6. - Is this class ours?
    - Yes, it’s ours.

7. - Are these books ours?
    - Yes, they are yours.

8. - Are those books yours?
    - No, they aren’t ours, they’re theirs.

9. - Whose book is this?
    - It’s Ali’s.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD