Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

İyelik Sıfatları
25. WHAT IS HER SURNAME?

surname: soyad

POSSESSIVE ADJECTIVES: İYELİK SIFATLARI
my  : benim
your: senin
his  : onun (erkek)
her : onun (bayan)
its   : onun (hayvan veya cansız)
our : bizim
your: sizin
their: onların

1. - What is your name?
    - My name is Oya.

2. - What is my name?
    - Your name is Kaya.

3. - What’s his name?
    - His name is Hasan.

4. - What’s her name?
    - Her name is Fatma.

5. - What’s its name?
    - Its name is Karabaş.

6. - What are our names?
    - Your names are Kaya and Kerem.

7. - What are your names?
    - Our names are Oya and Ozan.

8. - What are their names?
    - Their names are Suna and Tuna.

9. - What’s your surname?
    - My surname is Altın.

10. - What’s my surname?
      - Your surname is Demir.

11. - What’s his surname?
      - His surname is Bakır.

12. - What’s her surname?
      - Her surname is Gümüş.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD