Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

İsim Tamlaması
STAGE 4

1. ISN’T HIS NAME A GIRLS’ NAME?
    ONUN ADI KIZ ADI DEĞİL Mİ?

anniversary: yıldönümü    another: diğer    decision: karar   
government: hükümet    independence: bağımsızlık    knowledge: bilgi    
loss: zarar    owner: sahip    scent: koku    tail: kuyruk    
amaze: hayrete düşürmek    celebrate: kutlamak   
confuse: şaşırmak, karıştırmak    pull: çekmek

* İsim tamlaması yapmak için insan ve hayvanlardan sonra (’s) koyarız:

   This is Ali’s pen and that is Enis’ pen.
   Bu Ali’nin kalemi, o da Enis’in kalemidir.
   Don’t pull the cat’s tail.
   Kedinin kuyruğunu çekme.

* Bitki ve eşyalardan sonra of koyarız:

   I like the scent of this flower very much.
   Bu çiçeğin kokusunu çok severim.
   The owner of this shop is my friend’s father.
   Bu dükkanın sahibi arkadaşımın babasıdır.

* Bitki ve eşyalardan sonra (’s) ve insan ve hayvanlardan sonra of kullanabiliriz:
   Who broke this door’s handle?
   Bu kapının kolunu kim kırdı?
   Do you know the name of the girl who is smiling at us?
   Bize gülümseyen kızın adını biliyor musun?

* Gruplar için her ikisini de kullanabiliriz:
   People haven’t been happy with the government’s decision.
   People haven’t been happy with the decision of the government.
   Halk hükümetin kararından memnun olmadı.

☼ One man's loss is another man's gain.

1. - Is Fatma a boys’ name?
    - No, Fatma isn’t a boy’s name, it’s a girl’s name.

2. - Do you use the girls’ toilet?
    - No, I don’t use the girls’ toilet, I use the boys’ toilet.

3. - Do you wear women’s clothes?
    - No, I don’t wear women’s clothes, I wear men’s clothes.
     
Hayır, kadın elbisesi giymem, erkek elbisesi giyerim.

4. - Do you confuse people’s names?
    - Yes, I sometimes confuse people’s names.
     
Evet, bazen insanların adlarını karıştırırm.

5. - Does a little child’s knowledge sometimes amaze us?
    - Yes, a little child’s knowledge sometimes amazes us.
     
Evet, küçük bir çocuğun bilgisi bazen bizi hayrete düşürür.

6. - Is the door of the classroom open?
    - No, the door of the classroom isn’t open, it’s closed.

7. - Do we celebrate the anniversary of our country’s independence
      every year?
    - Yes, we celebrate the anniversary of our country’s independence every year.
   
   Evet, biz her yıl ülkemizin bağımsızlık yıldönümünü kutlarız.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD