Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Have to (Zorunluluk)
92. WE DON’T HAVE TO GO TO UNIVERSITY.

have to, have got to: zorunda olmak, mecbur olmak   
driving licence: sürücü belgesi    male: erkek    reading: okuma   
rule: kural    uniform: üniforma    obey: uymak    wear: giymek

I have to go.      : Gitmek zorundayım.
You have to go.  : Gitmek zorundasın.
He has to go.      : Gitmek zorunda.
She has to go.    : Gitmek zorunda.
It has to go.        : Gitmek zorunda.
We have to go.   : Gitmek zorundayız.
You have to go.  : Gitmek zorundasınız.
They have to go. : Gitmek zorundalar.

I don’t have to go.         : Gitmek zorunda değilim.
You don’t have to go.    : Gitmek zorunda değilsin.
He doesn’t have to go.  : Gitmek zorunda değil.
She doesn’t have to go.: Gitmek zorunda değil.
It doesn’t have to go.    : Gitmek zorunda değil.
We don’t have to go.     : Gitmek zorunda değiliz.
You don’t have to go.    : Gitmek zorunda değilsiniz.
They don’t have to go.   : Gitmek zorunda değildirler.

Do I have to go?         : Gitmek zorunda mıyım?
Do you have to go?    : Gitmek zorunda mısın?
Does he have to go?   : Gitmek zorunda mı?
Does she have to go? : Gitmek zorunda mı?
Does it have to go?    : Gitmek zorunda mı?
Do we have to go?     : Gitmek zorunda mıyız?
Do you have to go?    : Gitmek zorunda mısınız?
Do they have to go?   : Gitmek zorunda mıdırlar?

Don’t I have to go?         : Gitmek zorunda değil miyim?
Don’t you have to go?    : Gitmek zorunda değil misin?
Doesn’t he have to go?  : Gitmek zorunda değil mi?
Doesn’t she have to go?: Gitmek zorunda değil mi?
Doesn’t it have to go?    : Gitmek zorunda değil mi?
Don’t we have to go?     : Gitmek zorunda değil miyiz?
Don’t you have to go?    : Gitmek zorunda değil misiniz?
Don’t they have to go?   : Gitmek zorunda değil midirler?

My grandfather has to wear reading glasses.
Dedem okuma gözlüğü takmak zorunda. (Takmadan okuyamıyor.)
It is sunny. I must wear my sunglasses.
Hava güneşli. Güneş gözlüklerimi takmalıyım. (Takmadan da çıkabilirim, ama taksam iyi olur.)
Today is Sunday. You do not have to get out of bed early.
Bugün pazar. Erken kalkmak zorunda değilsin.
You are ill. You must not get out of bed.
Sen hastasın. Yataktan kalkmamalısın.

1. - Do you have to wear a uniform at school?
      Okulda üniforma giymeye mecbur musun?
    - Yes, I have to wear a uniform in my school.
     
Evet, okulumda üniforma giymek zorundayım.

2. - Do you have to wear your school uniform in your home?
    - No, I don’t have to wear my school uniform in my home.

3. - Do male teachers have to wear ties in schools?
    - Yes, male teachers have to wear ties in schools.

4. - Do you have to get up early on Sundays?
    - No, I don’t have to get up early on Sundays.

5. - Do we have to obey the traffic rules?
    - Yes, we have to obey the traffic rules.

6. - Do we have to go to university?
    - No, we don’t have to go to university.
     
Hayır, üniversiteye gitmeye mecbur değiliz.

7. - Must we go to university?
    - Yes, we must go to university.
     
Evet, üniversiteye gitmeliyiz.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD