Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Have
31. I HAVE TWO LEGS.

body: vücut    arm: kol    leg: bacak    hand: el    head: kafa
have: bir şeye sahip olmak, bir şeyi olmak

I have.       : Benim var.                         I have not.      : Benim yok.
You have.  : Senin var.                          You have not. : Senin yok.
He has.      : Onun var.                          He has not.     : Onun yok.
She has.    : Onun var.                          She has not.    : Onun yok.
It has.       : Onun var.                          It has not.       : Onun yok.
We have.  : Bizim var.                           We have not.  : Bizim yok.
You have. : Sizin var.                            You have not. : Sizin yok.
They have.: Onların var.                       They have not.: Onların yok.

Have I?    : Benim var mı?                    Haven’t I?     : Benim yok mu?
Have you?: Senin var mı?                    Haven’t you? : Senin yok mu?
Has he?    : Onun var mı?                     Hasn’t he?    : Onun yok mu?
Has she?  : Onun var mı?                     Hasn’t she?  : Onun yok mu?
Has it?      : Onun var mı?                     Hasn’t it?      : Onun yok mu?
Have we? : Bizim var mı?                     Haven’t we?  : Bizim yok mu?
Have you? : Sizin var mı?                     Haven’t you? : Sizin yok mu?
Have they?: Onların var mı?                 Haven’t they?: Onların yok mu?

[I have = I’ve ]
[you have = you’ve ]
[he has = he’s ]
[she has = she’s ]
[it has = it’s ]
[we have = we’ve ]
[they have = they’ve]


[have not = haven’t]
[has not = hasn’t ]


1. - What is this?
    - It is the body.

2. - What is this?
    - It’s the head.

3. - What is this?
    - It’s the hand.

4. - What is this?
    - It’s the arm.

5. - What is this?
    - It’s the leg.

6. - Have I two legs?
       Benim iki bacağım mı var? / Benim iki bacağım var mı?
    - Yes, you have two legs.
       Evet, senin iki bacağın var.

7. - Has he two arms?
    - Yes, he has two arms.

8. - Have we two feet?

    - Yes, we have two feet.

9. - Has she two heads?
    - No, she hasn’t two heads, she has one head.

10. - Have you four hands?
      - No, I haven’t four hands, I have two hands.

11. - Has a dog six legs?
      - No, a dog hasn’t six legs, it has four legs.

12. - Have cats two feet?
      - No, cats haven’t two feet, they have four feet.

13. - Where is your hand?
      - Here it is.
       
İşte burada.

14. - Where is my hand?
      - There it is.
       
İşte orada.

15. - Where are your hands?

      - Here they are.

16. - Where are his hands?
     
- There they are.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD