Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Geniş Zaman (To Be)
20. WHERE IS MY PEN?
      BENİM KALEMİM NEREDE?

where: nerede    here: burada    there: orada, şurada; oraya, şuraya    be: olmak
bring: getirmek    go: gitmek    take: götürmek    walk: yürümek   
tense: (dilbilgisi) zaman    present: (dilbilgisi) şimdiki

SUBJECT PERSONAL PRONOUNS: ÖZNEL ŞAHIS ZAMİRLERİ
     : ben
you : sen
he   : o (erkek)
she : o (bayan)
it     : o (hayvan veya cansız)
we  : biz
you : siz
they: onlar

BE (PRESENT SIMPLE TENSE): OLMAK (GENİŞ ZAMAN)
I am … .        : Ben … im.                 I am not … .     : Ben … değilim.
You are … .   : Sen … sin.                 You are not … . : Sen … değilsin.
He is … .       : O … dur.                    He is not … .     : O … değildir.
She is … .     : O … dur.                    She is not … .   : O … değildir.
It is … .         : O … dur.                    It is not … .      : O … değildir.
We are … .   : Biz … iz.                     We are not … .  : Biz … değiliz.
You are … .  : Siz … siniz.                 You are not … . : Siz … değilsiniz.
They are … .: Onlar … dırlar.            They are not … .: Onlar … değildirler.

Am I …?     : Ben … miyim?              Aren’t I …?      : Ben … değil miyim?
Are you …? : Sen … misin?              Aren’t you …?  : Sen … değil misin?
Is he …?     : O … mu?                    Isn’t he …?      : O … değil mi?
Is she …?   : O … mu?                     Isn’t she …?    : O … değil mi?
Is it …?       : O … mu?                     Isn’t it …?       : O … değil mi?
Are we …?  : Biz … miyiz?                 Aren’t we …?  : Biz … değil miyiz?
Are you …? : Siz … misiniz?              Aren’t you …? : Siz … değil misiniz?
Are they …?: Onlar … mı?                Aren’t they …? : Onlar … değil midirler?

[you are = you’re]
[he is = he’s ]
[she is = she’s ]
[we are = we’re ]


1. - Where is your book?
      Senin kitabın nerede?
    - It’s here.
      Burada.

2. - Where is my book?
    - It’s there.
      Orada.

3. - Where are you?
      Sen neredesin?
    - I’m here.
      Ben buradayım.

4. - Where am I?
      Ben neredeyim?
    - You’re there.

5. - Where is he?
    - He’s there.

6. - Are you here?
      Sen burada mısın?
    - No, I’m not there. I’m here.
      Hayır, ben orada değilim. Ben buradayım.

7. - Are you there?
    - No, I’m not there. I’m here.

8. - Am I there?
    - No, you aren’t here, you’re there.

9. - Am I there?
    - No, you’re not there, you’re there.

10. Come here, please.

11. Go there, please.

12. Walk here, please.

13. Walk there, please.

14. Bring your book here, please.

15. Take your book there, please.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD