Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Geniş Zaman
49. A GROCER WORKS AT A GROCER’S.
      BAKKAL, BAKKAL DÜKKANINDA ÇALIŞIR.

plane
: uçak    shop: dükkan    chemist’s: eczane    grocer’s: bakkal dükkanı
grocer
: bakkal    greengrocer: manav    gardener: bahçıvan    cut: kesmek
examine
: muayene etmek    fly: uçurmak    know: bilmek; tanımak
repair
: tamir etmek    sell: satmak    teach: öğretmek    work: çalışmak

PRESENT SIMPLE TENSE
: GENİŞ ZAMAN
I play.     
 : Oynarım.                            I do not play.       : Oynamam.
You play.
: Oynarsın.                            You do not play.  : Oynamazsın.
He plays.
: Oynar.                                He does not play. : Oynamaz.
She plays.
: Oynar.                               She does not play.: Oynamaz.
It plays.   
 : Oynar.                              It does not play.    : Oynamaz.
We play.   
: Oynarız.                            We do not play.     : Oynamayız.
You play.  : Oynarsınız.                       You do not play.   
: Oynamazsınız.
They play. : Oynarlar.                         They do not play. 
 : Oynamazlar.

Do I play?       
: Oynar mıyım?             Don’t I play?      : Oynamaz mıyım?
Do you play?    
: Oynar mısın?             Don’t you play?  : Oynamaz mısın?
Does he play? 
: Oynar mı?                  Doesn’t he play? : Oynamaz mı?
Does she play?
: Oynar mı?                  Doesn’t she play?: Oynamaz mı?
Does it play?   
: Oynar mı?                  Doesn’t it play?   : Oynamaz mı?
Do we play?     
: Oynar mıyız?              Don’t we play?    : Oynamaz mıyız?
Do you play?   
: Oynar mısınız?            Don’t you play?   : Oynamaz mısınız?
Do they play? 
 : Oynarlar mı?               Don’t they play?  : Oynamazlar mı?

[do not = don’t ]
[does not = doesn’t]


1. - What does he do?

      O ne yapar? / O ne iş yapar?
    - He’s a grocer.


2. - What does he do?
    - He’s a greengrocer.

3. - What does he do?
    - He’s a gardener.

4. - What does a pilot do?
      Pilot ne yapar?
    - A pilot flies a plane.
     
Pilot uçak kullanır.

5. - What does a doctor do?

    - A doctor examines people.
     
Doktor insanları muayene eder.

6. - What does a barber do?
    - A barber cuts people’s hair.
     
Berber insanların saçını keser.

7. - What does a mechanic do?
    - A mechanic repairs cars.
      
Tamirci araba tamir eder.

8. - What does an English teacher do?
    - An English teacher teaches English.
      
İngilizce öğretmeni İngilizce öğretir.

9. - Where does a teacher work?
    - A teacher works in a school.

10. - Where does a barber work?

      - A barber works in a barber shop.

11. - Where does a chemist work?
      - A chemist works in a chemist’s.

12. - Do you know his name?
        Onun adını biliyor musun?
      - Yes, I know his name.


13. - Do you know my name?
      - Yes, I know your name.

14. - Do you know her?

        Onu tanıyor musun?
      - Yes, I know her.


15. - Do you know them?
     
- Yes, I know them.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD