Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Gelecek Zaman 2
110. WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?
        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

shall, will: -ecek, -acak    next: gelecek, bir sonraki    robot: robot   
fight: kavga etmek    one day: bir gün

Δ fight - fought - fought

FUTURE TENSE: GELECEK ZAMAN
I shall play.     : Oynayacağım.           I shall not play.    : Oynamayacağım.
You will play.  : Oynayacaksın.          You will not play.  : Oynamayacaksın.
He will play.    : Oynayacak.               He will not play.   : Oynamayacak.
She will play.  : Oynayacak.               She will not play.  : Oynamayacak.
It will play.      : Oynayacak.              It will not play.     : Oynamayacak.
We shall play. : Oynayacağız.            We shall not play. : Oynamayacağız.
You will play.  : Oynayacaksınız.        You will not play.  : Oynamayacaksınız.
They will play. : Oynayacaklar.          They will not play.: Oynamayacaklar.

Shall I play?    : Oynayacak mıyım?    Shan’t I play?      : Oynamayacak mıyım?
Will you play? : Oynayacak mısın?     Won’t you play?   : Oynamayacak mısın?
Will he play?   : Oynayacak mı?         Won’t he play?     : Oynamayacak mı?
Will she play? : Oynayacak mı?         Won’t she play?   : Oynamayacak mı?
Will it play?     : Oynayacak mı?         Won’t it play?      : Oynamayacak mı?
Shall we play?: Oynayacak mıyız?      Shan’t we play?  : Oynamayacak mıyız?
Will you play? : Oynayacak mısınız?   Won’t you play?  : Oynamayacak mısınız?
Will they play?: Oynayacaklar mı?      Won’t they play?: Oynamayacaklar mı?

[I shall = I’ll]
[I will = I’ll]
[shall not = shan’t]
[will not = won’t]

* Shall/will ve going to gelecek zaman oluşturmakta kullanılır.

* Eğer bir işi yapma kararı, konuşma anından önce verilmişse going to kullanırız:
  A: - Ali is ill. 
        
Ali hasta.
  B: - I know. I’m going to visit him later.
         Biliyorum. Biraz sonra onu ziyaret edeceğim.


* Eğer bir işi yapma kararı, konuşma anında verilirse will kullanırız:
  A: - Veli is ill.
         Veli hasta.
  B: - Oh really? I didn’t know. I will visit him later.
         Geçekten mi? Bilmiyordum. Daha sonra onu ziyaret edeceğim.

* Gelecekte olması muhtemel bir olaydan bahsederken going to kullanırız:
   Look at the clouds. It is going to rain.: Bulutlara bak. Yağmur yağacak.

* Bazı durumlarda hem will hem going to kullanırız:
   I think it will rain later. : Sanırım biraz sonra yağmur yağacak.
   I think it is going to rain later.: Sanırım biraz sonra yağmur yağacak.

* Shall yerine will kullanabiliriz:

   I will play.
   We will play.

* Eğer vurgu yapmak istersek will yerine shall kullanabiliriz:

   You shall do this!: Bunu yapacaksın!

1. - Will you go home after the lesson?
    - Yes, I shall go home after the lesson.
     
Evet, dersten sonra eve gideceğim.

2. - Will you stay at home this evening?
    - Yes, I will stay at home this evening.

3. - Will you watch TV this evening?
    - Yes, I’ll watch TV this evening.

4. - Will you come here next week?
    - Yes, I’ll come here next week.

5. - Will you go to the seaside this summer?
    - Yes, I’ll go to the seaside this summer.

6. - Will you fight with anyone?
    - No, I won’t fight with anyone.

7. - What time will you get up tomorrow morning?
    - I’ll get up at seven o’clock tomorrow morning.
     
Yarın sabah yedide kalkacağım.

8. - What will tomorrow be?
      Yarın ne olacak?
    - Tomorrow will be Sunday.


9. - What do you think the weather will be like next week?
      Haftaya havanın nasıl olacağını düşünüyorsun? / Sence haftaya hava nasıl olacak?
    - I think the weather will be warm next week.

10. - Do you think robots will do everything one day?
        Robotların bir gün her şeyi yapacağını düşünüyor musun?
      - Yes, I think robots will do everything one day.


11. - Do you think you will travel to the moon one day?
      - No, I don’t think I will travel to the moon one day.
       
Hayır, bir gün Ay’a seyahat edeceğimi sanmıyorum.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD