Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Gelecek Zaman 1
73. WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS EVENING?

future
: gelecek    for: için    morning: sabah   evening: akşam   
tomorrow
: yarın    holiday: tatil    horse: at    hungry: aç    thirsty: susamış    
lesson
: ders    mosque: cami    swimming pool: yüzme havuzu   
sardine
: sardalya    wooden: tahta, tahtadan    remain: kalmak   
visit
: ziyaret etmek

FUTURE TENSE
: GELECEK ZAMAN
I am going to play.     
: Oynayacağım.
You are going to play.
: Oynayacaksın.
He is going to play.     
: Oynayacak.
She is going to play.   
: Oynayacak.
It is going to play.       
 : Oynayacak.
We are going to play.  
 : Oynayacağız.
You are going to play. 
: Oynayacaksınız.
They are going to play.
: Oynayacaklar.

I am not going to play.     
: Oynamayacağım.
You are not going to play.
: Oynamayacaksın.
He is not going to play.    
  : Oynamayacak.
She is not going to play.   
: Oynamayacak.
It is not going to play.       
: Oynamayacak.
We are not going to play.
  : Oynamayacağız.
You are not going to play.
: Oynamayacaksınız.
They are not going to play.
: Oynamayacaklar.

Am I going to play?     
: Oynayacak mıyım?
Are you going to play?
: Oynayacak mısın?
Is he going to play?     
: Oynayacak mı?
Is she going to play?   
 : Oynayacak mı?
Is it going to play?       
 : Oynayacak mı?
Are we going to play?  
: Oynayacak mıyız?
Are you going to play? 
: Oynayacak mısınız?
Are they going to play?
: Oynayacaklar mı?

Aren’t I going to play?    
: Oynamayacak mıyım?
Aren’t you going to play?
: Oynamayacak mısın?
Isn’t he going to play?     
 : Oynamayacak mı?
Isn’t she going to play?   
 : Oynamayacak mı?
Isn’t it going to play?       
: Oynamayacak mı?
Aren’t we going to play? 
: Oynamayacak mıyız?
Aren’t you going to play?
: Oynamayacak mısınız?
Aren’t they going to play?
: Oynamayacaklar mı?

1. - Are you going to eat ice-cream this evening?

    - No, I am not going to eat ice-cream this eveving.

2. - Are you going to have breakfast tomorrow morning?

    - Yes, I’m going to have breakfast tomorrow morning.

3. - Are you going to remain in the classroom after the lesson?

    - No, I’m not going to remain in the classroom after the lesson.

4. - Are you going to come here tomorrow?
    - Yes, I’m going to come here tomorrow.

5. - What are you going to do this evening?
    - I’m going to watch TV this evening.

6. - Where are you going to go for your holiday?

      Tatiliniz için nereye gideceksiniz?
    - We are going to go to Marmaris for our holiday.

7. - He is hungry. What is he going to do?

      O acıkmış. O ne yapacak?
    - He is going to eat.

8. - He’s thirsty. What is he going to do?
    - He’s going to drink.

9. - She is hot. What is she going to do?

    - She’s going to open the window.

10. - I’m going to go to the swimming pool. What am I going to do?

      - You’re going to swim.

11. - She is going to go to Troy. What is she going to see?

      - She’s going to see the Wooden Horse.

12. - We are going to go to Edirne. What are we going to visit?

      - You’re going to visit the Selimiye Mosque.

13. - They are going to go to Gelibolu. What are they going to eat?

      - They’re going to eat sardines.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD