Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Geçmişte Süreklilik
118. I WAS DOING MY HOMEWORK WHEN MY FATHER CAME HOME.
        BABAM EVE GELDİĞİNDE ÖDEVİMİ YAPIYORDUM.

* “Past Continuous Tense”i oluşturmak için to be fillinin “Past Simple Tense”ine
   fillerin “ing” eki almış halini (gerund) ekleriz.


PAST CONTINUOUS (PROGRESSIVE) TENSE: GEÇMİŞTE SÜREKLİLİK
I was playing.              : Ben oynuyordum.
She wasn’t playing.     : O oynamıyordu.
Were you playing?      : Sen oynuyor muydun?
Weren’t they playing? : Onlar oynamıyorlar mıydı?

1. - What were you doing when I came into the classroom?
      Ben sınıfa girdiğimde sen ne yapıyordun?
    - I was waiting for you when you came into the classroom.

      Siz sınıfa girdiğinizde ben sizi bekliyordum.

2. - What were you doing when I asked him the question?
    - I was listening to you when you asked him the question.
      Siz ona soru sorduğunuzda ben sizi dinliyordum.


3. - Were you sleeping when your mother came into your room this
      morning?
    - Yes, I was sleeping when my mother came into my room this morning.
     
Evet, bu sabah annem odama geldiğinde uyuyordum.

4. - What were you doing when it was 9 o’clock last night?
    - I was resting in an armchair when it was 9 o’clock last night.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD