Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Geçmiş Zaman (To Be)
79. I WAS A LITTLE BABY TEN YEARS AGO.

      BEN ON YIL ÖNCE KÜÇÜK BİR BEBEKTİM.

when: ne zaman    ago: önce    before: önce    last: geçen   
past
: (dilbilgisi) geçmiş     yesterday: dün    
the day before yesterday
: önceki gün     angry: kızgın    born: doğmuş   
president
: cumhurbaşkanı    republic: cumhuriyet    writer: yazar    
Thessalonik
i: Selanik

BE (SIMPLE PAST TENSE): OLMAK (GEÇMİŞ ZAMAN)
I was … .       : Ben … idim.                I was not … .       : Ben … değildim.
You were … . : Sen … idin.                You were not … . : Sen … değildin.
He was … .    : O … idi.                      He was not … .    : O … değildi.
She was … .   : O … idi.                     She was not … .   : O … değildi.
It was … .      : O … idi.                     It was not … .       : O … değildi.
We were … .  : Biz … idik.                  We were not … .  : Biz … değildik.
You were … . : Siz … idiniz.               You were not … .  : Siz … değildiniz.
They were … .: Onlar … idiler.           They were not … .: Onlar … değildiler.

Was I …?       : Ben … miydim?           Wasn’t I …?      : Ben … değil miydim?
Were you …? : Sen … miydin?           Weren’t you …? : Sen … değil miydin?
Was he …?    : O … muydu?               Wasn’t he …?    : O … değil miydi?
Was she …?  : O … muydu?               Wasn’t she …?  : O … değil miydi?
Was it …?      : O … muydu?               Wasn’t it …?      : O … değil miydi?
Were we …?  : Biz … miydik?             Weren’t we …?  : Biz … değil miydik?
Were you …? : Siz … miydiniz?          Weren’t you …? : Siz … değil miydiniz?
Were they …?: Onlar … mıydılar?       Weren’t they …?: Onlar … değil miydiler?

[was not = wasn’t ]
[were not = weren’t]

☼ I wasn’t born yesterday.


1. - Are you here now?
      Sen şimdi burada mısın?
    - Yes, I’m here now.
     
Evet, ben şimdi buradayım.

2. - Were you here yesterday?
      Sen dün burada mıydın?
    - No, I wasn’t here yesterday.
     
Hayır, ben dün burada değildim.

3. - Were we here last week?
    - Yes, we were here last weeek.

4. - Were you ill yesterday?
    - No, I wasn’t ill yesterday.

5. - Were you a baby ten years ago?
    - Yes, I was a baby ten years ago.

6. - Was she here three weeks ago?
    - Yes, she was here three weeks ago.

7. - Was Aziz Nesin a writer?
    - Yes, he was a writer.

8. - Was your father angry with you yesterday evening?
    - No, my father wasn’t angry with me yesterday evening.
     
Hayır, babam dün akşam bana kızgın değildi.

9. - How old were you last year?
    - I was 11 years old last year.

10. - What was the weather like yesterday?
      - The weather was cold yesterday.

11. - Who was the first president of the Turkish Republic?
      - Atatürk was the first president of the Turkish Republic.

12. - Who was Atatürk’s mother?
      - Zübeyde Hanım was Atatürk’s mother.

13. - Who was Atatürk’s father?
      - Ali Rıza Efendi was Atatürk’s father.

14. - Where was Atatürk born?
      - Atatürk was born in Thessaloniki.

15. - When was Atatürk born?
      - Atatürk was born in 1881.

16. - Where were you born?
      - I was born in Çanakkale.

17. - When were you born?
      - I was born in 1995.

18. - Where were you at this time last week?
      - I was here at this time last week.
        
Geçen hafta bu zamanda buradaydım.

19. - What day is it today?
      - It is Saturday.

20. - What day was it yesterday?
      - It was Friday.

21. - What was the day before yesterday?
      - The day before yesterday was Thursday.

22. - How many books are there in my hand?
      - There are two books in your hand.

23. - How many books are there now?
      - There is one book now.

24. - How many books were there before and how many books are there
         now?
      - There were two books before and there is one book now.
       
Önceden iki kitap vardı, şimdi bir kitap var.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD