Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Future Perfect Tense
45. WHEN I ARRIVE HOME MY MOTHER WILL HAVE COOKED THE
      DINNER.
      BEN EVE VARDIĞIMDA ANNEM AKŞAM YEMEĞİNİ PİŞİRMİŞ OLACAK.

by: -e kadar    shut: kapanmak

FUTURE PERFECT TENSE
I shall have played.       : Oynamış olacağım.
I shall not have played.: Oynamış olmayacağım.
Shall I have played?     : Oynamış olacak mıyım?
Shan’t I have played?   : Oynamış olmayacak mıyım?

* Future Perfect Tense gelecekte belirli zamanda veya belirli bir zamandan önce
   bitecek eylemler için kullanılır:

   I shall have done my homework by ten o’clock this evening.
   Bu akşam saat ona kadar ödevimi yapmış olacağım.

* Gelecekte belirtilen bir zamana kadar sürecek bir eylem için till veya until kullanilır:
   I shall sleep till/until seven o’clock.
   Saat yediye kadar uyuyacağım.

* Gelecekte belirtilen bir zamana kadar olacak bir iş için by kullanılır:
   I shall get up by seven o’clock.
   Saat yediye kadar kalkacağım.

* Gelecekte olacak iki eylemin oluş zamanları karşılaştırıldığında by the time
   kullanılır:

   Hurry up! By the time you get to school, the bell will already have gone.
   Acele et! Sen okula varıncaya kadar zil çalmış olacak.
   By the time you read this, I will have left the town.
   Sen bunu okuduğunda, ben kasabadan ayrılmış olacağım.

1. - Shall we study this book till the end of this month?
    - Yes, we’ll study this book till the end of this month.

2. - Shall we have finished this book by the end of this month?
    - No, we shan’t have finished this book by the end of this month.
      Hayır, bu kitabı bu ayın sonuna kadar bitirmiş olmayacağız.

3. - Will you have got up by eight o’clock tomorrow morning?
    - Yes, I will have got up by eight o’clock tomorrow morning.

4. - Will you have had your dinner by nine o’clock this evening?
    - Yes, I will have had my dinner by nine o’clock this evening.

5. - Will you have finished your homework before going to bed tonight?
    - Yes, I’ll have finished my homework before going to bed tonight.

6. - Will you have left this course by this time next year?
    - Yes, I’ll have left this course by this time next year.

7. - Will the banks have shut by six p.m.?
    - Yes, the banks will have shut by six p.m.
     
Evet, bankalar saat altıya kadar kapanmış olacak.

8. - By the time you get up tomorrow morning, will the sun already have
      risen?
    - Yes, by the time I get up tomorrow morning, the sun will already have risen.
     
Evet, yarın sabah ben kalktığımda Güneş doğmuş olacak.

9. - If you save 2 liras a day for a week, how much will you’ve saved?
      Bir hafta süreyle günde 2 lira biriktirsen, kaç lira biriktirmiş olacaksın?
    - If I save 2 liras a day for a week, I will have saved 14 liras.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD