Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Emir
61. BE QUIET, PLEASE.

animal: hayvan    fire: ateş    mobile: taşınabilir    photograph: fotoğraf
careful
: dikkatli    quiet: sessiz    cross: karşıya geçmek    crush: ezmek
feed
: beslemek    light: yakmak    mean: anlamına gelmek, demek istemek
park
: park etmek    pick: koparmak    take: (fotoğraf) çekmek    use: kullanmak

IMPERATIVE: EMİR
Play.
: Oyna.
Do not play. = Don’t play.
: Oynama.

Don’t crush the box!
: Kutuyu ezme!

1. - What does this say?

      Bu ne diyor?
    - It says “Don’t cross!”
     
O “Karşıya geçme!” diyor.

2. - What does this say?

    - Be quiet!
     
Sessiz ol!

3. - What does this say?
    - Be careful!

4. - What does this mean?

      Bu ne anlama geliyor?
    - Don’t use a mobile telephone.
     
Cep telefonu kullanma.

5. - What does this mean?

    - Don’t park here.

6. - What does this mean?
    - Don’t take photographs.

7. - What does this mean?

    - Don’t pick the flowers.
      
Çiçekleri koparma.

8. - What does this mean?

    - Don’t light a fire.

9. - What does this say?
    - Don’t feed the animals.
     
Hayvanlara yiyecek verme.


 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD