Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Edilgen Çatı
58. PLANES ARE FLOWN BY PILOTS.
      UÇAKLAR PİLOTLAR TARAFINDAN UÇURULUR.

bomb: bomba    coast: sahil, kıyı    columnist: köşe yazarı    company: şirket
currency: para    environment: çevre    fate: kader, alınyazısı    
investigative: araştırmacı    journalist: gazeteci    soldier: asker   
statesman: devlet adamı    assassinate: öldürmek,    suikast düzenlemek    
blackmail: şantaj yapmak    blackmailer: şantajcı    change: değiştirmek    
defeat: yenmek, bozguna uğratmak    demolish: yıkmak
determine: belirlemek, saptamak    execute: idam etmek    insure: sigortalamak
insurance: sigorta; sigortacılık    kick: tekmelemek, tekme atmak    
multiply: çarpmak    place: koymak, yerleştirmek   
provide: ihtiyacını karşılamak, vermek    pursue: izlemek, peşine düşmek   
remove: çıkarmak    wound: yaralamak   
bring up: (çocuk) yetiştirmek, büyütmek    Gallipoli Campaign: Gelibolu Savaşları

ACTIVE VOICE AND PASSIVE VOICE: ETKEN VE EDİLGEN ÇATI
Present Simple, Active Voice -         Our team plays the first match.
                                                      İlk maçı bizim takım oynar.
Present Simple, Passive Voice -       The first match is played by our team.
                                                       İlk maç bizim takım tarafından oynanır.

Past Simple, Active Voice -              Our team played the first match.
                                                       İlk maçı bizim takım oynadı.
Past Simple, Passive Voice -            The first match was played by our team.
                                                       İlk maç bizim takım tarafından oynandı.

Present Progressive, Active Voice -  Our team is playing the first match.
                                                       İlk maçı bizim takım oynuyor.
Present Progressive, Passive Voice - The first match is being played by our team.
                                                        İlk maç bizim takım tarafından oynanıyor.

Past Progressive, Active Voice -   Our team was playing the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynuyordu.
Past Progressive, Passive Voice - The first match was being played by our team.
                                                  İlk maç bizim takım tarafından oynanıyordu.

Future, Active Voice -                 Our team will play the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynayacak.
Future, Passive Voice -               The first match will be played by our team.
                                                   İlk maç bizim takım tarafından oynanacak.

Future, Active Voice -                 Our team is going to play the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynayacak.
Future, Passive Voice -               The first match is going to be played by our team.
                                                   İlk maç bizim takım tarafından oynanacak.

Present Perfect, Active Voice -     Our team has played the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynadı.
Present Perfect, Passive Voice -  The first match has been played by our team.
                                                   İlk maç bizim takım tarafından oynandı.

Past Perfect, Active Voice -         Our team had played the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynadı.
Past Perfect, Passive Voice -       The first match had been played by our team.
                                                   İlk maç bizim takım tarafından oynandı.

Infinitive, Active Voice -               Our team might play the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynayabilir.
Infinitive, Passive Voice -            The first match might be played by our team.
                                                   İlk maç bizim takım tarafından oynanabilir.

Perfect Infinitive, Active Voice -   Our team might have played the first match.
                                                   İlk maçı bizim takım oynamış olabilir.
Perfect Infinitive, Passive Voice - The first match might have been played by our team.
                                                   
İlk maç bizim takım tarafından oynanmış olabilir.

1. - Can we see Kilitbahir coast from Çanakkale coast?
    - Yes, we can see Kilitbahir coast from Çanakkale coast.
     
Evet, Çanakkale sahilinden Kilitbahir sahilini görebiliriz.

2. - Can Kilitbahir coast be seen from the coast of Çanakkale?
    - Yes, Kilitbahir coast can be seen from the coast of Çanakkale.
     
Evet, Kilitbahir sahili Çanakkale sahilinden görülebilir.

3. - Do you think one determines one’s life oneself or one’s life is
       determined by one’s fate?
      Sence insan kendi hayatını kendisi mi belirler, yoksa insanın hayatı kaderi
       tarafından mı belirlenir?

    - I think one determines one’s life oneself.


4. - Did you buy your book or was it provided by the school?
    - I didn’t buy my book, it was provided by the school.

5. - Is this city usually defeated at football?
    - Yes, this city is usually defeated at football.
     
Evet, bu şehir futbolda genellikle yenilir.

6. - Is foreign currency changed at a bank?
    - Yes, foreign currency is changed at a bank.

7. - Are cars insured by insurance companies?
    - Yes, cars are insured by insurance companies.
     
Evet, arabalar sigorta şirketlerince sigortalanır.

8. - Are shoes removed before entering a mosque?
    - Yes, shoes are removed before entering a mosque.
     
Evet, camiye girmeden önce ayakkabılar çıkarılır.

9. - Are old buildings demolished to build new ones?
    - Yes, old buildings are demolished to build new ones.

10. - Do you think some children are brought up badly?
      - Yes, I think some children are brought up really badly.

11. - Were tens of thousands of soldiers killed or wounded in the
        Gallipoli Campaign?
      - Yes, tens of thousands of soldiers were killed or wounded in the 
        Gallipoli Campaign.


12. - When was statesman and prime minister Adnan Menderes executed?
      - Statesman and prime minister Adnan Menderes was executed in 1961.

13. - When, where and how was investigative journalist and columnist
        Uğur Mumcu assassinated?
      - Investigative journalist and columnist Uğur Mumcu was assassinated outside
        his home in Ankara by a bomb placed in his car in 1993.
       
Araştırmacı gazetesi ve köşe yazarı Uğur Mumcu 1993 yılında Ankara’da arabasının
         içine yerleştirilmiş bir bomba ile öldürüldü.


14. - Has anything ever been stolen from your bag?
      - No, nothing has been stolen from my bag.

15. - Have you ever been blackmailed by a blackmailer?
      - No, I’ve never been blackmailed by a blackmailer.

16. - In your city, are tourists pursued by sellers or beggars?
      - No, in our city, tourists aren’t pursued by sellers or beggars.

17. - Must the environment be protected?
      - Yes, the environment must be protected.
       
Evet, çevre korunmalıdır.

18. - Multiply 20 by 3, please.
      - 20 multiplied by 3 equals 60.
       
Yirmi, üçle çarpılınca altmış eder.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD