Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Dönüşlü Zamirler
83. CAN YOU FIND YOUR WAY HOME BY YOURSELF?
      EVİNİN YOLUNU KENDİ KENDİNE BULABİLİYOR MUSUN?

oneself: kendi, kendisi    that: ki, -diği(ni)    way: yol    believe: inanmak
brush: taramak    find: bulmak    enjoy oneself: eğlenmek, mutlu olmak
look after: bakmak

REFLEXIVE PRONOUNS: DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER
myself        : kendim
yourself      : kendin
himself       : kendi (bay)
herself        : kendi (bayan)
itself           : kendi (hayvan veya cansız)
ourselves   : kendimiz
yourselves : kendiniz
themselves: kendileri

I did my homework myself.
Ben ödevimi kendim yaptım. (Başkası yapmadı.)
I did my homework by myself.
Ben ödevimi kendi kendime yaptım. (Kimse yardım etmedi.)
The film itself wasn’t good but I liked the music.
Filmin kendisi güzel değildi ama müziği sevdim.
Do you yourself believe that you are right?
Haklı olduğuna sen kendin inanıyor musun?

1. - Do you always do your homework yourself?
    - Yes, I always do my homework myself.

2. - Do you always do your homework by yourself?
    - No, I don’t always do my homework by myself.

3. - Can you brush your hair yourself?
    - Yes, I can brush my hair myself.

4. - Can you put on your trousers by yourself?
    - Yes, I can put on my trousers by myself.

5. - Can a dog look after itself?
      Köpek kendine bakabilir mi?
    - Yes, a dog can look after itself.

6. - Can a bird fly by itself?
    - Yes, a bird can fly by itself.

7. - Can a plane fly by itself?
      Uçak kendi kendine uçabilir mi?
    - No, a plane can’t fly by itself.

8. - Can your father repair his car himself?
    - No, my father can’t repair his car himself.
     
Hayır, babam arabasını kendisi tamir edemez.

9. - Do you enjoy yourself at this school?
    - Yes, I enjoy myself at this school.
      Evet, bu okuldan zevk alıyorum.

10. - Do you come here by yourself?
      - No, I don’t come here by myself. My mother brings me here.
        Hayır, buraya kendi başıma gelmiyorum. Beni buraya annem getiriyor.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD