Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Çoğul İsimler 4
13. THEY ARE SHEEP.

* Bazı isimlerin tekil ve çoğul halleri aynıdır:
   aircraft: hava taşıtı    aircraft: hava taşıtları    sheep: koyun    sheep: koyunlar

* Fish genelllikle çoğul eki almaz:
   fish: balık    fish: balıklar    fishes: balıklar

* Bazı isimler her zaman çoğul kabul edilir:

   clothes: giyecek    stairs: merdiven

* İki parçadan oluşan eşya ve giyecekler her zaman çoğuldurlar:

   glasses: gözlük    trousers: pantolon

1. - What’s this?
    - It is an aircraft.

2. - What are these?
    - They are aircraft.

3. - What’s this?
    - It’s a sheep.

4. - What are these?
    - They’re sheep.

5. - What’s this?
    - It’s a fish.

6. - What are these?
    - They’re fish.

7. - What are these?
    - They’re fishes.

8. - What are these?
    - They’re stairs.

9. - What are these?
    - They’re clothes.

10. - What are these?
      - They’re glasses.

11. - What are these?
      - They’re trousers.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD