Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Çoğul İsimler 3
12. LOOK AT THOSE CHILDREN!

* Bazı isimlerin çoğulları kuralsızdır:

  man: adam    men: adamlar    woman: kadın    women: kadınlar
  foot: ayak    feet: ayaklar    tooth: diş    teeth: dişler
  child: çocuk    children: çocuklar    person: kişi, insan    people: insanlar
  mouse: fare    mice: fareler

1. - What is that?
    - It is a man.

2. - What are those?
    - They are men.

3. - What is that?
    - It is a woman.

4. - What are those?
    - They are women.

5. - What’s that?
    - It’s a child.

6. - What are those?
    - They’re children.

7. - What’s that?
    - It’s a person.

8. - What are those?
    - They’re people.

9. - What’s that?
    - It’s a foot.

10. - What are those?
      - They’re feet.

11. - What’s that?
      - It’s a tooth.

12. - What are those?
      - They’re teeth.

13. - What is that?
      - It’s a mouse.

14. - What are those?
      - They’re mice.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD