Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Çoğul İsimler 2
11. WHAT ARE THOSE?
       ONLAR NEDİR? / ŞUNLAR NEDİR?

    those: şunlar, onlar

* “Y” ile biten bazı isimlere “s” ekleriz, bazı isimlerde ise “y” harfini atıp “ies” ekleriz:
   key: anahtar    keys: anahtarlar    monkey: maymun    monkeys: maymunlar
   baby: bebek    babies: bebekler    fly: sinek    flies: sinekler

* “F” veya “fe” ile biten bazı isimlere “s” ekleriz, bazı isimlerde ise “f” veya “fe”
   harflerini atıp “ves” ekleriz:

   roof: çatı    roofs: çatılar    safe: kasa    safes: kasalar
   knife: bıçak    knives: bıçaklar    leaf: yaprak    leaves: yapraklar

1. - What is that?
    - It is a key.

2. - What are those?
    - They are keys.

3. - What is that?
    - It is a monkey.

4. - What are those?
    - They are monkeys.

5. - What is that?
    - It is a baby.

6. - What are those?
    - They are babies.

7. - What’s that?
    - It’s a fly.

8. - What are those?
    - They’re flies.

9. - What’s that?
    - It’s a roof.

10. - What are those?
      - They’re roofs.

11. - What’s that?
      - It’s a safe.

12. - What are those?
      - They’re safes.

13. - What’s that?
      - It’s a knife.

14. - What are those?
      - They’re knives.

15. - What’s that?
      - It’s a leaf.

16. - What are those?
      - They’re leaves.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD