Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Çoğul İsimler 1
10. WHAT ARE THESE?

   these: bunlar    they: onlar

* İsimleri çoğul yapmak için sonlarına “s” ekleriz:

   ball: top    balls: toplar    car: araba    cars: arabalar

* “S, ss, sh, ch, tch, x” ile biten isimleri çoğul yapmak için sonlarına “es” ekleriz:
   bus: otobüs    buses: otobüsler    actress: aktris    actresses: aktrisler   
  
glass: bardak    glasses: bardaklar    brush: fırça     brushes: fırçalar   
  
dish: tabak    dishes: tabaklar    peach: şeftali    peaches: şeftaliler   
  
watch: saat    watches: saatler    box: kutu    boxes: kutular   
  
fox: tilki    foxes: tilkiler

* “O” ile biten isimlere “es”, bazı yabancı kökenli isimlere “s” ekleriz:
   potato: patates    potatoes: patatesler    
  
tomato: domates    tomatoes: domatesler
   photo: fotoğraf    photos: fotoğraflar    radio: radyo    radios: radyolar

   [they are = they’re]

1. - What is this?
    - It is a ball.

2. - What are these?
       Bunlar nedir?
    - They are balls.
       Onlar toptur.

3. - What is this?
    - It is a car.

4. - What are these?
    - They are cars.

5. - What’s this?
    - It’s a bus.

6. - What are these?
    - They’re buses.

7. - What’s this?
    - It’s an actress.

8. - What are these?
    - They’re actresses.

9. - What is this?
    - It is a glass.

10. - What are these?
      - They are glasses.

11. - What is this?
      - It is a brush.

12. - What are these?
      - They are brushes.

13. - What’s this?
      - It’s a dish.

14. - What are these?
      - They’re dishes.

15. - What’s this?
      - It’s a peach.

16. - What are these?
      - They’re peaches.

17. - What’s this?
      - It’s a watch.

18. - What are these?
      - They’re watches.

19. - What’s this?
      - It’s a box.

20. - What are these?
      - They’re boxes.

21. - What is this?
      - It is a fox.

22. - What are these?
      - They’re foxes.

23. - What is this?
      - It is a potato.

24. - What are these?
      - They are potatoes.

25. - What’s this?
      - It’s a tomato.

26. - What are these?
      - They’re tomatoes.

27. - What’s this?
      - It’s a photo.

28. - What are these?
      - They’re photos.

29. - What’s this?
      - It’s a radio.

30. - What are these?
     
- They’re radios.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD