Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Can34. CAN YOU SWIM?
      SEN YÜZEBİLİYOR MUSUN? / SEN YÜZME BİLİYOR MUSUN?

can: -ebilmek, -abilmek    air: hava    chicken: tavuk    false: yanlış   
true
: doğru    far: uzak    fast: hızlı    football: futbol    guitar: gitar    
omelette
: omlet    rabbit: tavşan     very: pek    with: ile    Chinese: Çince    
English
: İngilizce    Turkish: Türkçe     buy: satın almak    climb: çıkmak   
drive
: sürmek    fly: uçmak    make: yapmak    play: çalmak; oynamak   
see
: görmek    speak: konuşmak    stand: dikelmek    swim: yüzmek    
whistle
: ıslık çalmak

I can play.         
 : Ben oynayabilirim. / Ben oynayabiliyorum.
You can play.     
: Sen oynayabilirsin. / Sen oynayabiliyorsun.
He can play.     
  : O oynayabilir. / O oynayabiliyor.
She can play.      
: O oynayabilir. / O oynayabiliyor.
It can play.        
  : O oynayabilir. / O oynayabiliyor.
We can play.      
: Biz oynayabiliriz. / Biz oynayabiliyoruz.
You can play.     
: Siz oynayabilirsiniz. / Siz oynayabiliyorsunuz.
They can play.    
: Onlar oynayabilirler. / Onlar oynayabiliyorlar.

I can not play.    
  : Ben oynayamam. / Ben oynayamıyorum.
You can not play.
: Sen oynayamazsın. / Sen oynayamıyorsun.
He can not play.   
: O oynayamaz. / O oynayamıyor.
She can not play.
: O oynayamaz. / O oynayamıyor.
It can not play.     
: O oynayamaz. / O oynayamıyor.
We can not play. 
: Biz oynayamayız. / Biz oynayamıyoruz.
You can not play.
: Siz oynayamazsınız. / Siz oynayamıyorsunuz.
They can not play.
: Onlar oynayamazlar. / Onlar oynayamıyorlar.

Can I play?          
: Ben oynayabilir miyim? / Ben oynayabiliyor muyum?
Can you play?     
: Sen oynayabilir misin? / Sen oynayabiliyor musun?
Can he play?       
: O oynayabilir mi? / O oynayabiliyor mu?
Can she play?     
: O oynayabilir mi? / O oynayabiliyor mu?
Can it play?        
  : O oynayabilir mi? / O oynayabiliyor mu?
Can we play?       
: Biz oynayabilir miyiz? / Biz oynayabiliyor muyuz?
Can you play?     
: Siz oynayabilir misiniz? / Siz oynayabiliyor musunuz?
Can they play?    
: Onlar oynayabilirler mi? / Onlar oynayabiliyorlar mı?

Can’t I play?        
 : Ben oynayamaz mıyım? / Ben oynayamıyor muyum?
Can’t you play?    
: Sen oynayamaz mısın? / Sen oynayamıyor musun?
Can’t he play?     
 : O oynayamaz mı? / O oynayamıyor mu?
Can’t she play?   
: O oynayamaz mı? / O oynayamıyor mu?
Can’t it play?       
: O oynayamaz mı? / O oynayamıyor mu?
Can’t we play?     
: Biz oynayamaz mıyız? / Biz oynayamıyor muyuz?
Can’t you play?   
: Siz oynayamaz mısınız? / Siz oynayamıyor musunuz?
Can’t they play?   
: Onlar oynayamazlar mı? / Onlar oynayamıyorlar mı?

[can not = can’t]

1. - Can you play the guitar?

      Sen gitar çalabilir misin? / Sen gitar çalabiliyor musun?
    - Yes, I can play the guitar.
     
Evet, ben gitar çalabilirim. / Evet, ben gitar çalabiliyorum.

2. - Can you swim?

    - Yes, I can swim.

3. - Can a fish swim?
      Balık yüzebilir mi?
    - Yes, a fish can swim.


4. - Can a bird fly?
    - Yes, a bird can fly.

5. - Can an elephant fly?

    - No, an elephant can not fly.

6. - Can a chicken fly very far?
      Tavuk çok uzağa uçabilir mi?
    - No, a chicken can’t fly very far.


7. - Can a rabbit run very fast?

    - Yes, a rabbit can run very fast.

8. - Can a cat climb a tree?
    - Yes, a cat can climb a tree.

9. - Can you make an omelette?
    - Yes, I can make an omelette.
     
Evet, ben omlet yapabilirim.

10. - Can you whistle?
      - Yes, I can whistle.

11. - Can you drive a car?
      - No, I can’t drive a car.

12. - Can your mother drive?
      - Yes, my mother can drive.

13. - Can we see the air?
      - No, we can’t see the air.

14. - Can you speak Turkish?

      - Yes, I can speak Turkish.

15. - Can you speak Chinese?
      - No, I can’t speak Chinese.

16. - Can you count up to ten in English?
         İngilizce ona kadar sayabilir misin?
       - Yes, I can count up to ten in English.
    
  - Count, please.
      - One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

.
17. - Can you stand on your head?
      - No, I can’t stand on my head.

18. - Can I buy a car with this money?
      - No, you can’t buy a car with that money.
       
Hayır, o para ile araba alamazsın.

Say true or false.

Doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu söyle.

19. - A bird can fly.
      - True.

20. - An elephant can play football.
      - False.

21. - A fish can climb a tree.
      - False.


 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD