Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD


KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Farsça, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Macarca, Portekizce,, Rumence, Rusça, Sırpça, Yunanca dillerinden, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Lefkoşa'da yapılan bir sınavdır.

100 soruluk bir sınav olup sınav süresi 180 dakikadır. Sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullandırılmaz.

Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Test hazırlanan dillerde yapılan sınavlarda; kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.

Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.

Kelime Bilgisi ve Dilbilgisi Bölümü (Grammar&Vocabulary):
Toplam 15 puandır. Bu bölümde; 5 soruluk kelime bilgisi (vocabulary), isim (noun), sıfat (adjective), zarf (adverb) ve öbeksi eylem (phrasal verb) biçiminde kelimeler sorulmaktadır. 3 soruluk zaman bilgisi (tenses), 2 soruluk edat (prepositions), İngilizce'deki birlikte kullanım (collocation) bilgisini ölçmeyi hedefler. 5 soruluk bağlaçlar (conjunctions) ve diğer konular test edilmektedir.
 

Cloze Test bölümü:
Toplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5'er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

Cümle Tamamlama Bölümü:
(Sentence Completion)Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

Çeviri Bölümü (Translation):

Toplam 10 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 5'er soru şeklinde uygulanır.

Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion):

Toplam 6 puandır. 6 kısa paragraf'tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

Duruma Uygun İfade (Situational Expression):
Toplam 6 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle (Irrelevant Sentence):
Toplam 6 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

Anlamca En Yakın Cümle (Restatement):
Toplam 6 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion):
Toplam 6 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

Okuma (Reading):
Toplam 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 5'er soru sorulur.

Puan Cetveli
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
• 90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
• 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
• 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
• 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
• 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
  olarak değerlendirilmektedir.

KPDS’den alınacak puanlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin düzeyleri bir alt seviyeye indirilir.

KPDS Belgesi Kimler İçin Gereklidir?
* 657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK'nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenler

* Kamu Kurumlarının Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlileri

* 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar (en az 80 puan)

* Yabancı dil okutmanlığı için başvuranlar (en az 80 puan)

* Doçentlik sınavına girecek adaylar (en az 70 puan)

* Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurtdışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerini yaptırmak isteyenler (en az 70 puan)

• Doktora yeterlik sınavına girmek isteyenler (en az 65 puan)

* Bilgi işlem çözümleyicisi ve programcıları (en az 60 puan) .

* Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavına girecek adaylar (en az 60 puan)

* Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler (en az 60 puan)

* Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) girecek adaylar (en az 50 puan)

* Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (DUS) girecek adaylar (en az 50 puan)

* Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (LES) girmek isteyen adaylar (en az 50 puan)

* Tezli Yüksek Lisans içi başvuranlar (en az 45 olarak)

* YÖK kanalıyla Yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek isteyenler (en az 40 puan)


ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)
Her yıl Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç alanda yapılan bir sınavdır.

ÜDS sonuçları, yüksek lisans, doktora ve doçentlik için kullanılabilir. ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora adaylarının 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. ÜDS sınavı 180 dakikadır ve bu süre içerisinde 80 soru cevaplanacaktır. Sınavda yanlış doğruyu götürmez ve her soru 1.25 puandır. ÜDS'de kelime bilgisi, dilbilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama soruları bulunur.

Soruların bölümlere göre dağılımı şöyledir: Vocabulary & Grammar: 17, Cloze Test: 10, Sentence Completion: 10, Translation: 4, Reading: 24, Dialogue Completion: 5, Paragraph Completion: 5, Irrelevant Sentence: 5

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language)
Amerikan üniversitelerine giriş ve Türk üniversitelerinde hazırlık sınıfından muaf olmak için girilen bir sınavdır. Artık yalnız yurt dışındaki üniversiteler değil, Türkiye'deki pek çok üniversite ile özel ve kamu kurumları da İngilizce bilgisini ölçme amacıyla TOEFL puanı istemektedir. TOEFL skoru, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.

TOEFL sınavı şimdilerde genellikle iBT (Internet Based Testing) formatında uygulanıyor. iBT (Internet Based Testing) formatının gerçekleştirilemediği şehirlerde ise PBT (Paper Based Testing) formatı devam ettiriliyor. Bulunduğunuz bölgeye en yakın sınav merkezini ve sınav formatını veya sınav ücretini lütfen www.toefl.org resmi sitesinden kontrol ediniz.

TOEFL yaklaşık iki bucuk saat sürer ve çoktan seçmeli olarak yapılır.

Sınav üç bölüme ayrılmıştır:
1. Listening Comprehension ( 35 Dakika): Bu bölümde öğrencinin konuşulan İngilizce’yi anlama derecesi ölçülür.

2. Structure and Written Expresion (25 Dakika): Çoktan seçmeli dilbilgisi soruları. Dilbilgisi kurallarına uygun doğru cümleleri işaretleme.

3. Vocabulary and Reading Comprehension (45 Dakika) : Es anlamlı kelimeler ile kelime bilgisi ölçülür. Önceden verilen bir yazı üzerine sorular sorulur. Bu yazılar akademik seviyesi olmayan yazılardır.

TOEFL sınavının değerlendirilmesi doğru bilgilere verilen puanlarla yapılır. En yüksek puan 660 olup bütün dünyada sınav ortalaması 550 civarındadır. Üniversitelerin kayıt için şart koştukları puan alt siniri 500 puandan başlayıp bazı üniversitelerde 600 puan ve üstüne kadar ulaşır.

TOEIC (Test Of English for International Communication)
TOEFL sınavını da yapan
ETS'nin (Educational Testing Service) İş İngilizcesine yönelik olarak hazırladığı sınavdır.

TOEIC soruları günlük iş ortamlarında kullanılan konuşma ve yazı örnekleri kaynak kullanılarak hazırlanmaktadır. Bundan dolayı, TOEIC sınavı herkesin ihtiyacı olan İngilizce bilgisine olan hakimiyeti ölçmek için ideal bir araçtır. İnsan kaynakları yöneticileri, danışmanlık firmaları, İngilizce öğretmenleri ve okulları İngilizce seviyesinin tespit edilmesinin gerekli olduğu durumlarda dünyanın her yerinde TOEIC sınavından faydalanmaktadır.

TOEIC 2 saat süren, 200 soruluk dinleme ve okuma bölümlerinden oluşan seçmeli bir sınavdır.

IELTS (International English Language Testing System)
İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır.

IELTS, British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir dil sınavıdır.

IELTS Türkiye'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanır fakat bu sınavın bütün başvuru işlemleri sadece British Council İstanbul ofisinden yapılmaktadır.

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin: Boğaziçi, Bilkent, Bilgi, Yeditepe Üniversiteleri ve THY, Yapı Kredi ve Akbank gibi. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

IELTS Sınavı Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Konuşma bölümü hariç, toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır.

Cambridge Üniversitesi Sınavları:
Dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Bu sınavlar, 100'den fazla ülkede bulunan farklı merkezlerde aynı tarihlerde düzenlenir. Sınavlarda Reading, Writing, Listening, Speaking bölümleri vardır. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar University of Cambridge ESOL Examinations tarafından verilen bir sertifikaya hak kazanırlar
Sınav Seviyeleri:
KET (Key English Test):
Cambridge’ın 1. düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Elementary (başlangıç) seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olan ve İngilizce iletişimi temel anlamda karşılayabilen kişilerin girdiği bir sınavdır.
PET (Preliminary English Test):
Cambridge’ın 2. düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Bu düzeydeki öğrenciler günlük hayatta iletişim kurmaya yeni başlamış kişilerdir ve bu sınavla konuşma diline basit düzeyde hakimiyetlerinin olup olmadıkları saptanır.
FCE (First Certificate in English):
Cambridge’ın 3. düzey sertifika sınavıdır. Bu düzeydeki öğrenciler geniş bir dilbilgisi ve sözcük bilgisine sahiptirler, ve günlük ve sosyal hayatta İngilizce konuşma konusunda kendilerine güvenirler. Değişik durumlar için fikirler üretip uygun bir iletişim tarzını kullanırlar ve rahat iletişim kurarlar. Bu sınav, en yaygın olarak başvurulan Cambridge sınavıdır. Reading, Writing, Listening, Speaking ve Use of English olmak üzere beş bölümden oluşur. Bu sınav sonunda alınacak sertifika, uluslararası ticaret ve eğitim ortamında, sertifika sahibinin iyiye yakın bir düzeyde İngilizce iletişim kurabilme becerisine sahip olduğunu belgeler. Bu sertifika yurtdışında çalışmak, okumak ve dil becerisi isteyen işletme, tıp, mühendislik ve diğer birçok iş alanında bir kariyer edinmek isteyen kişiler için önemli bir avantajdır.
CAE (Certificate in Advanced English):
Cambridge’ın 4. düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler İngiltere'deki yüksek öğretim kurumlarına girebilmek için yeterli İngilizce seviyesine sahip olduklarını ispatlamış olurlar. CPE (Certificate of Proficiency in English):
Cambridge’ın 4. düzey İngilizce sertifika sınavıdır ve en zor geçilen sınavdır. Öğrencinin ileri düzeyde İngilizce hakimiyetinin yeterli olup olmadığını ölçmektedir. İleri (proficiency) seviyede İngilizce bilgisinin bir kanıtı olan bu sertifika İngiltere ve dışındaki birçok üniversite ve uluslararası şirket tarafından kabul görmektedir. Bu düzeydeki başarılı adayların İngilizce seviyeleri anadil seviyesine benzer bir dereceye ulaşır.
Cambridge Üniversitesi Sınavları hakkında detaylı bilgi almak için
http://www.cambridgeesol.org
www.britishcouncil.org/turkey-learning-exams
www.ingilizceci.net/TenseExpl/sinav.htm sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

CEFR (Common European Framework - Avrupa Ortak Dil Kriterleri)

Dil öğrenimine yönelik yeterlilik seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) bu kriterler tarafından belirlenmiş olup, tüm Avrupa kaynaklı ders kitaplarının kapaklarında üzerinde bu seviye kriterleri yer almaktadır.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri seviyelerini tamamlayanlar (A1-C2) duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir, farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir, akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Nedir?
Avrupa Ortak Dil Kriterleri, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş bir programdır. Şu anda birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından uygulanmaktadır.

Bu kriterlere göre yabancı dil bilgisi seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 şeklinde 6 seviyeden oluşmaktadır.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri dil becerilerini beş ana grupta toplamaktadır:
• Dinleme
• Okuma
• Karşılıklı Konuşma (Dialog)
• Sözlü Anlatım (Monolog)
• Yazılı Anlatım

Öğretim çağdaş iletişim metodolojisi kullanılarak beş becerinin de dengeli geliştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Avrupa Ortak Dil Kriterlerine Göre

Dil Seviyeleri:

Sınırlı dil kullanımı (Basic User) :
A1
Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir.

A2
Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.

Bağımsız dil kullanımı (Independent User):
B1
Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, Almanca'nın konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir.

B2
Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.

Yetkin dil kullanımı (Proficient User):
C1
Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir.

C2
Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD